0294-795157support@justxl.nl Bezorging in Nederland en België Bezorging in NL en BE

Specialist in hoofdtelefoons en oordopjes

Veilig betalen via iDeal

Verzending van uw bestelling

Als u op werkdagen een bestelling plaatst voor 17.00 uur, dan wordt deze dezelfde dag nog verzonden. Bestellingen na dit tijdstip of in het weekend gaan de eerst volgende werkdag mee. De verzending van de verschillende producten gebeurd in normale bubbel enveloppen. Deze bieden genoeg bescherming zodat er tijdens transport niets beschadigd raakt. Mocht er wel iets beschadigd raken willen wij dat graag binnen 3 dagen na ontvangst van u weten. Als u de beschadigde producten terug stuurt krijgt u een vervanging met hetzelfde product. De verzending gaat via Post NL. Normaal gesproken kunt u de dag nadat de verzending is verstuurd de zending bij u verwachten. U krijgt van een zending altijd een bevestiging van ons systeem zodat u weet wanneer het is verzonden.

 

Bedenktermijn & Retournen

De wet kopen op afstand geeft u het recht binnen 30 dagen na ontvangst van het product dit weer terug te sturen zonder opgaaf van reden. U kunt de producten retourneren naar het adres welke staat op onze bedrjfsgegevens pagina. Ondanks dat u niet verplicht bent een reden op te geven zijn wij daar wel benieuwd naar. Zo kunnen wij wellicht onze producten of diensten verbeteren. Dit is voor ons waardevolle informatie. Bij retourneren ontvangt u binnen maximaal 14 dagen (meestal enkele dagen) na ontbinding het volledige aankoopbedrag terug.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je door ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten of extra kosten ten aanzien van het gebruik van een betaalmethode. Dit gebeurd zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen na herroeping is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Europees modelformulier voor herroeping

JustXL
t.a.v. afdeling Retouren
Hollandse Kade 16
1391 JD Abcoude

Datum : __ – __ – ____
Plaats: _______________

Afdeling Support,

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op : __ – __ _ ____

Ordernummer : #______

Ontvangen op: __ – __ – ____

Naam :______________________

Handtekening :